Pary

Jeśli jesteś w związku romantycznym i martwisz się o to, co stanie się „z Wami” teraz i w przyszłości, terapia dla par może być dla Ciebie sposobem na poradzenie sobie z problemami z jakimi borykasz się Ty i Twój partner.

Terapia dla par może pomóc parom wprowadzić w życie pozytywne zmiany, wzbogacić wgląd w sens związku oraz otworzyć oczy na nowe perspektywy, może także nauczyć zaprzestania notorycznego obwiniania partnera o rożne rzeczy, co zwykle prowadzi do rozpadu związku. W trakcie terapii partnerzy mogą modyfikować swoje problematyczne zachowania co w praktyce oznacza że już po kilku sesjach mogą zmienić stare sposoby zachowywania się w stosunku do siebie nawzajem na lepsze biorąc pod uwagę dobro drugiej osoby.

Proces terapii dla par obniża także ilość zachowań unikowych w wyrażaniu potrzeb i uczuć własnych w stosunku do partnera. Pary które mają problemy w związku, mogą unikać wyrażania swoich prawdziwych Potrzeb Emocjonalnych. Jeśli taka sytuacja unikania trwa przez dluższy czas to istnieje wysokie ryzyko, że partnerzy staną się dla siebie emocjonalnie obcymi ludźmi i zamiast iść przez życie razem, rezejdą się każdy w swoją stronę. Wyrażanie Potrzeb Emocjonalnych w związku pozwala na stworzenie głębszej bliskości między partnerami, co pozwala partnerom na powrót do siebie po trudnych doświadczeniach i na odzyskanie wizji wspólnej przyszłości we dwoje.

Wyrażanie emocji może być trudne w szczególności gdy partnerzy przez lata wyrobili sobie własne sposoby na radzenie sobie po swojemu i te sposoby w pewnym momencie okazały się niewystarczające. Terapia par może w tym przypadku zająć się sposobami bardziej efektywnej komunikacji miedzy partnerami. Zastępuje się wtedy nowymi nawykami stare i utarte metody ranienia drugiego człowieka przez zachowania własne zwane Kilerami Milosci. Przykladem może być tu wyrażanie własnego nierozpoznanego uczucia złości przez słowne atakowanie partnera wypowiedzią pełną przykrych słów czy osiąganie założonego celu przez manipulację psychologiczną partnerem w formie ośmieszania lub ignorowania partnera w odpowiedzi na wyrażone prawdziwe uczucia.

Terapia par jest też sposobem na uświadomienie sobie silnych stron związku, które scalają i budują odporność partnerów na obecne i na nowe problemy które bez wątpienia w ich dalszym wspólnym życiu się pojawią.

W pracy z parami stosuję model Banku Milosci wprowadzony przez Dr Willarda Harleya Jr oraz podejście o nazwie Psychogenetyka opracowane przez Anne Teachworth.