Poufność

Poufność w psychoterapii wymaga, aby informacje, które zostały otrzymane od danej osoby zostały zachowane w ścisłej tajemnicy. Ujawnienie tego typu poufnych informacji możliwe jest jedynie za zgodą osoby, od której te informacje pochodzą.


W sytuacji znajomości prywatnej jak przyjaźń, dotrzymanie tajemnicy jest oparte na osobistym zaufaniu jakie mamy do drugiego człowieka. W sytuacji związku o charakterze profesjonalnym jak terapia, zaufanie udzielane jest automatycznie z racji natury pracy terapeutycznej.


Oczywiste jest, że ludzie nie mają śmiałości do rozmowy z osobami, których nie znają. Dlatego też stworzenie atmosfery, w której klient czuje się bezpiecznie jest kluczowe w budowaniu dobrze funkcjonującego związku terapeutycznego. Takie poczucie bezpieczeństwa będzie Państwu zapewnione w trakcie naszych spotkań. Zaufanie jakim obdarzycie mnie Państwo pozwoli nam na rozmowę o uczuciach i doświadczeniach życiowych, z którymi się Państwo borykają.


Zaufanie w do osoby pełniącej rolę terapeuty jest także oparte na przynależności terapeuty do różnych organizacji zrzeszających profesjonalistów w danym zawodzie. Każda taka organizacja ma swój własny Kodeks Zasad Etycznych, których zrzeszony członek musi przestrzegać. Z racji pracy w charakterze terapeuty jestem członkiem organizacji BACP i stosuję się do ich Kodeksu Etycznego. Wiecej informacji o BACP znajduje się na stronie głównej.